Vidya Prasarak Mandal's, Gadhinglaj,

Jagruti Shikshan Shastra Mahavidyalaya, Gadhinglaj.

Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur.
Affiliated to Shivaji University, Kolhapur.
NAAC Accrediated 'C' Grade.
N.C.T.E. No.-APW-02374/123313,

Staff Profile

Sr. No. Name Designation Qualification Photograph
1 Dr. Shinde Sudhakar Ningappa Principal M.A.M.Ed,P.hd Dr. S. N. Shinde
Shri. Magdum Shankar Bhima Lecturer M.A.,M.Ed Shri. S . B. Magdum
Shri. Patil Ravindra Baburao Lecturar M.A.,M.Ed,SET Shri. R . B. Patil
Shri. Navale Amit Mohan Lecturer M.A.,M.Ed,SET Shri. A. M. Navale
Miss. Jadhav Sangeeta Shankar Lecturer M.sc, M.Ed,SET Miss. S. S. Jadhav
Smt. Jadhav Megha Sahebrao Lecturer M.sc, M.Ed,Ph.D Miss. S. S. Jadhav
Smt. Vanjare Megha Madhukar Lecturer M.sc, M.Ed,SET Miss. S. S. Jadhav
Shri. Prashant Dundappa Kore Asst. Librarian M.A.,M.Lib Miss. S. S. Jadhav
C.H.B. Staff 
Shri. Suhas Shamrao Desai   Health and Physical Instructor    M.P.Ed Miss. S. S. Jadhav
Shri. Swapnil Hanmant Kumbhar   Fine Arts Teacher   G.D.Art Miss. S. S. Jadhav
Smt Nishigandha Sudhir Kulkarni    Music Teacher M.A. B.Ed., Diploma in Dance  Miss. S. S. Jadhav
Non Teaching Staff 
Shri. Anil Dundappa Daddi  Office Superintend  B.A.  Miss. S. S. Jadhav
Shri. Vishal Basavraj Bandi  Sr.Clerk   B.B.A.   Miss. S. S. Jadhav
3   Shri. Krushnkant Vijay Bamane  Jr.Clerk  B.A  Miss. S. S. Jadhav
Shri. Vikas Ananada Burud  Peon  09th  Miss. S. S. Jadhav
Shri. Adarsh Suresh Teli  Peon  12 th  Miss. S. S. Jadhav