Vidya Prasarak Mandal's, Gadhinglaj,

Jagruti Shikshan Shastra Mahavidyalaya, Gadhinglaj.

Tal. Gadhinglaj, Dist. Kolhapur.
Affiliated to Shivaji University, Kolhapur.
NAAC Accrediated 'C' Grade.
N.C.T.E. No.-APW-02374/123313,

Management

Sr. No. Name of Trustee Designation
1 Hon. Dr.Satish Ghali President
2 Hon. Shri.Arvind Kitturkar Vice-President
3 Adv. Baburao G. Bhoski Secretary
4 Shri. Gajendra C. Band Joint Seceratary
5 Shri. Sangappana M.Daddi Director
6 Adv. Vikas A.Patil Director
7 Dr. Shivkumar M.Kolhapure Director
8 Shri. Ashok Basappa Kanguri Director
9 Shri. Kishor R. Hanj Director
10 Shri. Mahesh Alies Shivyogi B.Ghali Director